Verbind medewerkers met jouw purpose; 9 doelgerichte stappen

De purpose van een organisatie gaat verder dan het behalen van winst. De reden waarom het bedrijf bestaat, of zoals Simon SInek het noemt: The Why, is de drijvende kracht achter de missie, visie en waarden van het bedrijf. Dat is waar we het allemaal voor doen. En zingeving, dat vinden we allemaal steeds belangrijker. Uit onderzoek blijkt dat 52% van de beroepsbevolking wil werken vanuit een aansprekende purpose. 

Toch voelen lang niet alle medewerkers zich betrokken bij het hogere doel van hun werkgever. Sterker nog, velen van hen hebben geen idee wat zij zich moeten voorstellen bij The Why van hun organisatie. Wat kun je als werkgever of HR-verantwoordelijke doen om de betrokkenheid bij de purpose van je organisatie te vergroten?

1. Maak de purpose van de organisatie duidelijk en toegankelijk

Begin met het helder communiceren van de purpose van de organisatie. Zorg ervoor dat je deze op een toegankelijke manier presenteert, zodat medewerkers deze gemakkelijk kunnen begrijpen en onthouden. Gebruik bijvoorbeeld infographics, posters, video’s of presentaties om de boodschap over te brengen. Herhaal de purpose regelmatig tijdens vergaderingen en evenementen, zodat het altijd top of mind blijft.

2. Vertaal de purpose naar concrete doelen

Maak de purpose van de organisatie tastbaar door het te vertalen naar concrete, meetbare doelen. Dit helpt medewerkers om te begrijpen hoe hun dagelijkse werkzaamheden bijdragen aan het grotere geheel. Breng met elkaar deze doelen in kaart zodat iedereen wat er van hen wordt verwacht.

3. Stimuleer betrokkenheid bij de purpose

Organiseer workshops, brainstormsessies of andere interactieve activiteiten om medewerkers actief te betrekken bij de purpose van de organisatie. Geef medewerkers de kans om hun ideeën en suggesties te delen over manieren waarop zij denken dat de purpose het beste kan worden behaald. Hierdoor voelen ze zich meer betrokken en gewaardeerd. Bij de lancering van hun vernieuwde missie en kernwaarden besloot SPAR een employer branding boek uit te geven aan alle medewerkers. Hierin stond de beleving van de medewerker centraal in de context van zijn/haar werk bij SPAR.

“Een fantastische tool om alle medewerkers mee te nemen in onze nieuwe strategie.” 

Marie‑José Rutten – Directeur HR SPAR
4. Creëer een cultuur van erkenning

Waardeer en beloon medewerkers die zich inzetten voor de purpose van de organisatie. Dit kan zowel formeel als informeel, bijvoorbeeld door het geven van complimenten, het uitroepen van de ‘medewerker van de maand’ of het aanbieden van extra opleidingsmogelijkheden.

5. Integreer de purpose in het recruitment- en onboardingprogramma

Het is niet alleen belangrijk om je huidige medewerkers te verbinden met de purpose. Ook bij nieuw aangetrokken talent is het belangrijk dat zij The Why kennen en zichzelf erin herkennen. Neem communicatie rondom de missie, visie en doelstellingen structureel mee in het recruitment- en onboardingprogramma. Communiceer de purpose tijdens het sollicitatieproces en check of er een match is met de kandidaten. Stel concrete vragen en bespreek situaties die inzicht geven in de motivatie, drijfveren en waarden van de kandidaten. Zo vergroot je de kans dat je medewerkers aanneemt die zich van nature verbonden voelen met de purpose van de organisatie. En houd deze verbondenheid levend vanaf de allereerste werkdag. 

Een goed voorbeeld hiervan is ING. Als start van het onboarding programma ontvangen alle nieuwe medewerkers het boekje ‘Destination Orange’. Hierin vertelt ING over de strategie, de waarden en de cultuur van de organisatie en worden medewerkers uitgedaagd na te denken over hun eigen missie, drijfveren en persoonlijke ontwikkeling. 

“Destination Orange laat het hart van nieuwe collega’s direct oranje kleuren.”

Marilou van der Keur – Sr. Mobiliteitsadviseur

6. Bied opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden

Stimuleer medewerkers om te blijven groeien en ontwikkelen binnen de organisatie door opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden aan te bieden die aansluiten bij de purpose van het bedrijf. Dit kan variëren van trainingen in persoonlijk leiderschap en communicatie tot bijvoorbeeld workshops over duurzaamheid of maatschappelijke verantwoordelijkheid. Als je medewerkers de kans geeft zichzelf te verbeteren, versterk je hun betrokkenheid bij de purpose van de organisatie en zorg je ervoor dat ze beter toegerust zijn om bij te dragen aan het realiseren van de doelen van de organisatie.

7. Geef het goede voorbeeld

Als werkgever of HR-verantwoordelijke is het belangrijk om zelf ook het goede voorbeeld te geven. Laat zien dat je achter de purpose van de organisatie staat door actief deel te nemen aan initiatieven, evenementen en projecten die deze purpose ondersteunen. Hiermee inspireer je anderen om zich ook in te zetten voor de purpose en versterk je het gevoel van verbondenheid binnen het team.

8. Organiseer vrijwilligersactiviteiten en maatschappelijke projecten

Creëer kansen voor medewerkers om zich direct te verbinden met The Why van de organisatie. Bij interne projecten, maar ook bijvoorbeeld door vrijwilligersactiviteiten of maatschappelijke projecten te organiseren die aansluiten bij de doelen en waarden van het bedrijf. Hierdoor krijgen medewerkers de kans om hun vaardigheden en talenten in te zetten voor een hoger doel en zullen ze zich meer verbonden voelen met jullie gezamenlijke missie, visie en doelen.

9. Evalueer en verbeter

Wat aandacht krijgt groeit en komt tot bloei. Houd de purpose van je organisatie levend en blijf de betrokkenheid van medewerkers bij de purpose stimuleren. Houd de vinger aan de pols en zorg dat de purpose levend blijft in de organisatie. Gebruik enquêtes, feedbackgesprekken en andere meetinstrumenten om inzicht te krijgen in welke mate medewerkers zich verbonden voelen met de purpose en welke aspecten nog verbetering behoeven. De informatie die je daarmee verzamelt, is heel waardevol om het beleid en de praktijken rondom de purpose te verbeteren en om medewerkers beter te ondersteunen in hun betrokkenheid.

Investeer in betrokkenheid en motivatie

Uit onderzoek blijkt dat medewerker die daadwerkelijk geïnspireerd zijn door de purpose maar liefst  2,25 keer zo productief zijn dan hun collega’s. Ze voelen zich meer verbonden en blijven langer voor dezelfde werkgever werken. Het verbinden met de purpose van de organisatie is dan ook een essentieel onderdeel van het creëren van een betrokken en gemotiveerd team. Houd het levend en investeer met elkaar in een werkomgeving waarin medewerkers zich echt verbonden voelen met het hogere doel van het bedrijf.