Effectief onboarden

Maak van onboarding een succes. Een aantal tips tijdens de eerste 100 dagen

Onboarding is een breed begrip. Het kan duiden op de gehele recruitment journey, dus van een vacature plaatsen tot het tekenen van een contract, maar onboarding staat ook voor het gehele inwerkproces dat daarop volgt. Deze definitie van onboarding wordt steeds belangrijker omdat mensen sneller van baan wisselen. Wat je als werkgever uiteraard wilt, is talent behouden. Onboarding kan daar een belangrijke bijdrage aan leveren. De vijf slimste onboarding tips tijdens de eerste 100 werkdagen vind je hieronder. 

Voordat we de onboarding tips induiken eerst even kort over de fase hiervoor, Pre-boarding. Er kan nogal wat tijd zitten tussen het aannemen van een nieuwe werknemer en de echte eerste dag. De meeste mensen zitten nog vast aan een opzegtermijn. Het is belangrijk de nieuwe werknemer in deze fase al te verbinden aan jouw organisatie door middel van interessante, werkgerelateerde mailtjes en bijvoorbeeld een welkomstbrief. Op deze manier voelt de werknemer zich welkom en krijgt zin om aan de slag te gaan. De eerste dag wordt daardoor ook minder spannend.

Welkomstgevoel

Niets is zo vervelend als een eerste dag waarbij iedereen het veel te druk om zich überhaupt even voor te stellen. Of dat tijdens de lunch niemand vragen stelt aan de nieuwe werknemer, oei! Stimuleer sociaal gedrag en geef dat van tevoren ook aan bij de het team. Zeg dat het welkomstgevoel vooral in die eerste weken heel belangrijk is. Groet de nieuwe werknemer, doe een introductierondje, stel vragen, bied wat te drinken aan, etc.

Inwerkprogramma voor 100 dagen

Onboarding stopt niet na de eerste week. Zorg ervoor dat er de eerste 100 dagen veel aandacht is voor de nieuwe werknemer. Dit kun je in de praktijk brengen door een onboarding werkboek of app aan te bieden waarin uitgebreide praktische informatie staat zoals hoe je je vakantiedagen registreert en wat de lunchrituelen zijn. Maar, belangrijker nog, in een werkboek kun je ook goed de kernwaarden en geschiedenis van het bedrijf onder de aandacht brengen. Juist in die eerste weken wil de werknemer nog alles leren en lezen over de organisatie, gebruik dit moment om over je bedrijf te vertellen.

Daarnaast gaat een nieuwe werknemer met een onboarding werkboek echt aan de slag met zijn of haar eigen doelstellingen in deze nieuwe functie. Dit motiveert en stimuleert iemand om er echt het beste van te maken.

Stel je eens voor, op je eerste werkdag wordt je voorgesteld aan je onboarding buddy!

Onboarding buddy

Stel je eens voor, op je eerste werkdag wordt je voorgesteld aan je nieuwe buddy! Iemand aan wie je de komende 100 dagen alles mag vragen, die voor je klaarstaat, je ondersteunt en interesse in je toont. Dat wil toch iedereen! Dan duik je zonder zenuwen die eerste werkweken in. Natuurlijk wil je als werkgever die buddy ook niet 100 dagen van zijn werk afhouden, gebruik dus een slimme tool om deze samenwerking zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. Hierbij komt het fysieke onboarding werkboek goed te pas omdat de nieuwe werknemer en buddy hierin afzonderlijk van elkaar kunnen werken zonder dat de buddy elk uur een vraag om z’n oren krijgt. Of denk aan een onboarding app met chat functie, dan hoef je ook niet steeds fysiek van je plaats af om te kunnen helpen.

Maak duidelijk afspraken over wanneer je wat bespreekt. Plan regelmatig een overleg in om de belangrijkste vragen te beantwoorden en de voortgang van het inwerken te bespreken. Hiermee tackle je vrij snel eventuele obstakels en wordt die eindstreep van de 100 inwerkdagen glansrijk behaald.

Wist je dat ze bij IBM al langer gebruik maken van een buddy systeem. Als nieuwe werknemer maak je automatisch deel uit van het IBM Royal Blue Ambassador Program waarbij je een ervaren, senior buddy krijgt toegewezen die als mentor fungeert in de eerste 30 dagen. Na de 30 dagen kun je je aansluiten bij een gemeenschap binnen IBM van vrijwilligers die je verder op weg helpen. Mooi toch?

Wist je dat ze bij IBM al langer gebruik maken van een buddy systeem? Als nieuwe werknemer krijg je een ervaren, senior buddy toegewezen. Mooi toch?

Geef het goede voorbeeld

In het kader van alignment is het belangrijk zelf het goede voorbeeld te geven. Vanaf dag een moet duidelijk wat de kernwaarden zijn en dat de kernwaarden van het bedrijf consequent worden nageleefd door de medewerkers én management. Een baas die elke dag om 10.00 uur binnen komt wandelen, maar wel verlangt dat de rest van de werknemers om 08:30 uur start, is niet bepaald inspirerend. Als employer branding een relevant thema is binnen jullie bedrijf, zorg er dan voor dat de normen en waarden op kantoor door echt iedereen worden nageleefd. Pas dan kun je loyaliteit en respect verlangen van je personeel.

Meer talent, minder verloop

Juist nu het lastig is talent aan te trekken en te behouden, is een goed onboardingsprogramma cruciaal. Je kunt er als werkgever niet meer vanuit gaan dat vanaf het moment dat de handtekening is gezet, je gebakken zit met je nieuwe talent. Er is werk aan de winkel en hoe meer aandacht je besteedt aan het nieuwe talent, hoe groter de kans dat hij of zij blijft kiezen voor jouw organisatie.

Evaluatie en feedback

Dit is eigenlijk een no-brainer. Evaluatie en feedback is voor iedereen belangrijk, niet alleen voor nieuwe werknemers. Door regelmatig terugkoppeling te geven kun je de nieuwe werknemer makkelijk bijsturen en is er gelijk een geschikt moment om te vragen hoe het gaat en of de eerste periode aan de verwachtingen voldoet. Een evaluatiegesprek hoeft helemaal niet lang te duren, en ook niet te formeel. Het kan ook gewoon een prettig, open gesprek zijn waarin beide partijen worden gehoord met een lekkere cappuccino in de hand.

Lees meer: effectief onboarden middels een boek op maat of onboarding app.