De Employee Journey in beeld: van Onboarding tot Mobiliteit

Welke weg legt een mens af in zijn werkende leven? En welke rol speelt de werkgever hier in? In de employee journey kan er van alles gebeuren, gepland of ongepland. In onderstaande visual tonen we belangrijke thema’s waar HR-professionals, en hun medewerkers, vaak mee te maken krijgen. In het artikel lichten we kort een paar HR thema’s toe. Belmondo ontwikkelt voor bijna ieder thema relevante boeken en apps op maat om werkgevers hierbij te ondersteunen.

Niet elk onderdeel is van toepassing op elke medewerker en de onderdelen staan niet per se in een bepaalde volgorde. Maar om aan een reis te beginnen moet je wel aan boord stappen, dus we beginnen met onboarding.

Onboarding

Pre-onboarding. In deze recruitment fase dien je je als werkgever als zodanig te profileren dat de kandidaten vechten om jou in plaats van andersom. In de war for talent wil je de beste, meest getalenteerde werknemers binnenhalen. Een aantrekkelijke werkgever zijn helpt natuurlijk enorm om de juiste talenten aan te trekken en te behouden.
Mensen willen achter een bedrijf kunnen staan en met trots op een feestje kunnen vertellen waar ze werken en wat ze doen. Met goede employer branding is de kans groter dat talentvolle kandidaten voor jouw organisatie kiezen. Mensen zijn niet alleen op zoek naar een nieuwe baan, maar ook naar een werkgever die bij ze past.
Toon, onder andere op carrièrebeurzen, het unieke karakter van je bedrijf door een recruitment boek op maat te laten ontwikkelen. Hierdoor raken kandidaten geïnteresseerd in je bedrijf, de cultuur en de missie. Dit vergroot de kans dat je de juiste kandidaten op gesprek krijgt.

Onboarding. Je wilt niet iemand inwerken om die vervolgens na een half jaar weer uit te moeten zwaaien. Niet alleen zonde van de tijd maar gewoon kostbaar. Geschat wordt dat het vervangen van een medewerker ongeveer 75% van het jaarsalaris voor een hbo’er is tot 200% van het jaarsalaris voor managementfuncties. Naast de hoge kosten is het ook elke keer een morele klap als iemand besluit te vertrekken. Daarom is zorgvuldig inwerken een eerste stap in het creëren van een duurzame relatie tussen werkgever en werknemer.

Tip: Een mooi onboardings-instrument is Het 60 dagen werkboek of de onboarding app.

Persoonlijke ontwikkeling

Zowel medewerker als werkgever is zich er onderhand van doordrongen dat ‘een leven lang leren’ de nieuwe norm is, zowel op professioneel als persoonlijk vlak. Opleiding en ontwikkeling zijn dan ook belangrijke thema’s die steeds hoger op de beleidsagenda staan. Hoogwaardiger personeel leidt tot betere bedrijfsresultaten en gewaardeerde medewerkers.

De werkgever heeft hierin een belangrijke taak, niet alleen moet hij budget en tijd vrijmaken voor de persoonlijke ontwikkeling van zijn medewerkers, ook moet hij intern ruimte creëren om bijvoorbeeld een andere functie aan te kunnen bieden die beter past bij de fase waarin een werknemer zich bevindt.

De kunst van talentontwikkeling ligt in het vermogen van de organisatie om de drijfveren en competenties van mensen naar boven te halen en het werk daarop aan te sluiten. Organisaties zullen meer aandacht en tijd moeten investeren in het hele traject van talentontplooiing. Dus niet alleen opleiden, maar ook analyseren, inventariseren en bijsturen.

Tip: Haal het beste uit je medewerker met My Career Notes.

Vitaliteit

Iemand die zowel geestelijk als lichamelijk lekker in z’n vel zit is over het algemeen minder vaak ziek, motiveert collega’s, is productiever en staat op een positieve manier achter de missie en kernwaarden van de organisatie. Een vitale medewerker is dan ook goud waard voor je organisatie. Investeren in de fysieke en mentale gezondheid van je medewerkers betaalt zich dubbel en dwars terug.

Productiviteit omhoog, verzuimcijfers omlaag

Uit onderzoek blijkt dat ruim 56 procent van de HRM’ers duurzame inzet van medewerkers in de top drie staat van prioriteiten. Want iemand die zowel geestelijk als lichamelijk lekker in z’n vel zit is over het algemeen productiever. Een vitale werknemer meldt zich minder vaak ziek, motiveert collega’s, is productiever en staat op een positieve manier achter de missie en kernwaarden van de organisatie.

Hoe gezonder je werknemers zijn en hoe minder stress zij ervaren, hoe minder verzuim optreedt. Ook het terugdringen van tijdelijk dan wel langdurig verzuim is een belangrijke doelstelling voor veel bedrijven. Investeren in vitale medewerkers levert een bedrijf al snel een besparing op van 400 euro tot 7.000 euro per werknemer per jaar. Daarnaast draagt een gezonde werkomgeving ook bij aan de employer branding van je organisatie.

Een vitale medewerker is goud waard voor je organisatie en investeren in de gezondheid van je medewerkers betaalt zich echt dubbel en dwars terug.

Tip: Bied je medewerkers My Energy Notes of een Energy Notes op maat, ter ondersteuning van het vitaliteitsprogramma.