Op afstand werken en terug naar de werkplek

We werken alweer even op afstand. HR, IT en Communicatie afdelingen hebben hun handen nog steeds vol om het werken op afstand zo goed mogelijk te faciliteren. En ondertussen komt de volgende fase in zicht, de terugkeer naar de werkplek. De belangrijkste vraag voor organisaties is, hoe zorgen we er voor dat iedere medewerker gezond blijft, op de hoogte is en zijn werk goed kan doen?


Bied duidelijkheid

Er is veel onduidelijkheid over de impact van deze tijd. En dat roept bij medewerkers gevoelens op van onrust, onzekerheid en onveiligheid. Het meest belangrijk is om medewerkers duidelijkheid te geven. Het is niet alleen een kwestie dat er gecommuniceerd wordt. Het is vooral een kwestie van de juiste timing, tone of voice en persoonlijke benadering. Als organisatie wil je medewerkers op de hoogte brengen van nieuws en actualiteiten. En ook wil je een overload van informatie voorkomen. Bij voorkeur informeer je gericht. Kies daarom voor een communicatiekanaal waar je informatie kunt tonen aan alle medewerkers en waarmee je kunt segmenteren. Denk aan het afdelingsgericht informeren over de herinrichting van het ruimtes en meubilair of nieuwe tooling waarmee op afstand makkelijker gewerkt kan worden. 

 

Communiceer tijdig en consistent

Terugkeren naar de werkplek. De ene medewerker huivert nu al bij de gedachte en de andere medewerker springt een gat in de lucht. Als organisatie wil je vooral duidelijk maken dat de gezondheid van medewerkers voorop staat. Organisaties zullen daarom waarschijnlijk veel informatie geven aan medewerkers over de terugkeer naar de werkplek. Belangrijk is om tijdig te starten, zodat je informatie kan verspreiden over een langere tijdsperiode. Hiermee creëer je vertrouwen in jullie aanpak, neem je onrust weg en is er tijd om de belangrijkste berichten te herhalen en uit te leggen. Denk aan nieuwe hygiëneregels en protocollen, herinrichting van verdiepingen, langere openingstijden, andere werktijden, nieuwe regels rondom thuis werken etc. Geef medewerkers ook gelegenheid hierin mee te denken, zij kennen het gebruik van het kantoor het best.

Kijk hier hoe een app hierin kan faciliteren.   

Weet wat er speelt

De tijd wordt opgeslokt door het regelen en afstemmen van praktische zaken. Alles lijkt ook meer tijd te kosten. Het aantal emails, berichtjes en belletjes is eerder toe dan afgenomen. Iedere dag zijn medewerkers druk om te regelen wat geregeld moet worden. De vraag is of organisaties op de hoogte zijn van de mentale gezondheid van de medewerkers. Nog steeds vraagt op afstand werken veel van de flexibiliteit. Ook nu ligt spanning en te veel stress op de loer. Als organisatie wil je goed in contact blijven met medewerkers. Waar zijn medewerkers ongerust over, wat vinden ze goed gaan in het werken op afstand, in welke mate ervaren ze een hogere werkdruk, in hoeverre heeft dit te maken met de combinatie van werk en thuis etc. Het is interessant om dit te weten en hier op in te kunnen spelen. Werken op afstand heeft tenslotte impact op de band van de organisatie en haar medewerkers.

 

Kies voor extra persoonlijke benadering

De energie van een organisatie zit in de mensen. Het wordt gevormd door de band die je opbouwt met medewerkers, maar ook de betrokkenheid van medewerkers onderling. Het gaat om het gevoel dat je samen sterk bent. Dat je er voor elkaar bent. Het gevoel dat het werk ook in deze tijd verschil maakt. Het gevoel dat je gewaardeerd wordt in een tijd waarin veel van je wordt gevraagd. Veel organisaties hebben medewerkers een blijk van waardering gegeven met een postcadeau. Zorg dat je momenten van waardering blijft inbouwen als organisatie om binding te houden met je medewerkers. Denk bijvoorbeeld aan de inzet van een complimenten tool waarmee medewerkers onderling waardering naar elkaar kunnen uitspreken. Of stuur medewerkers wekelijks inspirerende tips en quotes via een push-bericht. Maak gebruik van de mogelijkheden van video en neem een persoonlijke video boodschap op van de directeur waarin hij/zij alle collega’s weer van harte welkom heet en deel deze op het moment dat het kantoor weer open gaat. 

 

Kijk hier hoe een app hierin kan faciliteren.    

Deel uw mening

Bel ons

020-3307577

Mail ons

info@belmondo.com

Of laat een bericht achter.